zo 13 sep 2020  om 10.00
Voorganger: Ds. G.C. Buijs
Morgendienst
Ouderling: Mevr. Schurink
Organist: Rianne BeumerLITURGIE

 

Liturgie voor de eredienst van 13 september 2020.

 

Voorganger: ds. B. Lampen

Organist: Rianne Beumer

Ouderling van dienst: Elisa Schurink

 

Welkomstwoord, Mededelingen en stil gebed

 

Ps.92:1, 2

1.Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst,

2.Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep,

 

Votum en groet

 

Hemelhoog 380

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.

 

We luisteren naar de Tien Woorden

 

Ps.25:2, 4

2.Here, maak mij uwe wegen

4.God is goed, Hij is waarachtig

 

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

 

Kindermoment

Kinderlied 97

Refr. Zing, zing, zingen maakt blij,

1.God is zo goed voor jou en voor mij.

2.Ben je alleen en heb je verdriet,

3.Zing maar in huis, op school en op straat

 

Schriftlezing Rom.12

 

NLB.912:1, 2,3, 5

1.Neem mijn leven, laat het, Heer,

2.Neem mijn handen, maak ze sterk,

3.Neem mijn stem, opdat mijn lied

5.Neem mijn wil en maak hem vrij,

 

Verkondiging

 

Hemelhoog 346:1, 2, 3, 4

1.Ik wandel in het licht met Jezus, het donk ’re dal ligt achter mij

Refr. Ik wandel in het licht met Jezus en ‘k luister naar zijn dierb’re stem

2.Ik wandel in het licht met Jezus, geen duist ’re wolk bedekt de zon,

Refr. Ik wandel in het licht met Jezus en ‘k luister naar zijn dierb’re stem

3.Ik wandel in het licht met Jezus, mijn ziel is Hem gans toegewijd;

Refr. Ik wandel in het licht met Jezus en ‘k luister naar zijn dierb’re stem

 

Dankgebed

 

NLB.1005:1, 2, 5

1.Zoekend naar licht, hier in het duister.

Refr. Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.

2.Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen

Refr. Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.

5.Met zoveel gaven aan ons gegeven,

Refr. Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.

 

Zegen

Collectebestemmingen

1e rondgang: 

Jeugdwerk JOP, Kliederkerk geeft hoop

‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij kliederkerk kennis met Bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap.

Met uw gift helpt u mee om kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met Bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan.2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Aan de uitgang: eigen gemeentewerk

terug