Zondag 12 jul 2020  om 10.00
Voorganger: Ds. B. Lampen
Morgendienst
Ouderling: Mevr. Schurink
Organist: Jan SmitLITURGIE
Collectebestemmingen

1e rondgang:  
Evangelisch Begeleidingscentrum ‘t Harde
Het EBC draagt volop haar steentje bij in de maatschappelijke zorg en de GGZ-zorg op de Noord-
Veluwe.
Het EBC helpt jonge mensen met psychiatrische problemen, vangt dak en thuislozen op, biedt hulp
aan ex-verslaafden en begeleidt tienermoeders. Met uw gift kunnen noodzakelijke maar niet
gesubsidieerde activiteiten worden aangeboden.

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Aan de uitgang: eigen gemeentewerk

terug