zo 23 feb 2020  om 19.00 uur
Taizéviering in de Grote Kerk

Op zondagavond 23 februari om 19.00 uur wordt weer een Taizé-viering in de Grote Kerk gehouden, uitgaande van de Raad van Kerken te Epe.

Deze Taizé-viering is een oecumenische meditatieve viering rondom gebeden en aangereikte gebedsintenties, Bijbellezingen en meerstemmige liederen uit de Taizé-traditie.  
Iedereen die de zang wil ondersteunen is welkom in het gelegenheidskoor dat, voorafgaand aan de dienst, vanaf 15.00 uur de liederen zal repeteren. Het koor staat onder leiding van Inger Heij.
Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven via . Graag vermelden bij welke stemsoort u wilt worden ingedeeld: sopraan, alt, tenor of bas.  Tussen de repetities en de gebedsdienst zal er gezorgd worden voor koffie/thee en soep. Gevraagd wordt om zelf brood mee te nemen. De repetitie wordt gehouden in 'Antenne', achter de Regenboogkerk.
Voorafgaand aan de viering wordt in de Grote Kerk nog even ingezongen.

We hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen en op velen die de gebedsdienst mee willen vieren. 
 
Henk Huisman

terug