zondag 6 maart 2022 om 19.00 uur

Avonddienst Verdiepingsdienst
Voorganger(s): Ds. D. van Meulen, Epe
Ouderling(en): Mevr. N. Kroes-de Graaf
Organist: Dhr. J. Smit


Liturgie

Welkom

Stil moment

Zingen Psalm 118:8,9

Votum en Groet

Aanvangstekst

Zingen Lied 801: 1,2,3

Gebed om opening van het Woord

Schriftlezingen :  Prediker 1: 1t/m 11                    uit NBV 21

                                  Romeinen 8: 18 t/m 20 

Zingen Lied 807: 1,2,6

Verkondiging

Zingen Psalm 118:5,6

Geloofsbelijdenis

Zingen Lied 903: 3,5

Gebeden, stil moment, Onze Vader

Zingen Lied  719: 1,2,3,4   Hemelhoog

Zegen

Amen       

terug