zondag 6 maart 2022 om 10.00 uur

Morgendienst, Heilig Avondmaalviering
Voorganger(s): Ds. B. Lampen
Ouderling(en): Dhr. W. van Zuuk
Organist: Dhr. M. de Jong

Liturgie voor de eredienst van 6 maart 2022.

 

Voorganger: ds. B. Lampen

Ouderling van dienst: Wim van Zuuk

Organist: Marijn de Jong

 

Welkomstwoord, Mededelingen en stil gebed

Ps.108:1, 2

1.Mijn hart is, Heer, in U gerust.

2.Ja, hoger dan het hemels blauw

Votum en groet

NLB.838:1

1.O grote God die liefde zijt,

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied 62:1, 2, 3

1.Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer,

2.Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn.

3.Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit.

Schriftlezing Joh. 13:1-15 NBV

NLB.975:1, 3

1.Jezus roept hier mensen samen

3.Jezus roept ons tot de ander,

Verkondiging

NLB.975:4

4. Jezus roept ons tot zijn tafel,

We lezen het formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal

Ps.43:4

4.Dan ga ik op tot uw altaren

Viering Heilig Avondmaal

Dankgebed

Ps. 93:1, 4

1.De Heer is koning, Hij regeert altijd,

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,

Zegen

Collectebestemmingen
1e rondgang:
 Kerk in actie

 

Zending Rwanda 40 dagen tijd/lijdens-tijd

Dit is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. De komende weken gaan we aan de slag met de zeven werken van barmhartigheid. Elk collecteproject in de Veertigdagentijd past bij een van die zeven werken

 

Met zusters werken aan gezond eten In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug