zondag 20 februari 2022 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. J.H. van Osch uit Vaassen
Ouderling(en): Dhr. H. van Ark
Organist: Dhr. M. de Jong

ORDE VAN DE DIENST

OP ZONDAG 20 FEBRUARI 2022 OM 10.00 UUR

IN DE GOEDE HERDERKERK TE EPE

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Stil gebed

Lied: NL Lied 280:1,4,5,7

Votum en groet

Aanvangstekst: “Mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.”

(Jes. 55:11)

Lied: HH Lied 591

Verootmoediging en aanmoediging (Mt.22:34-40, uit NBV 21)

Lied: HH Lied 275

Gebed

Lied: Kinderlied nr.59

(hierna gaan de kinderen naar de nevendienst)

Schriftlezing: Psalm 126:5,6 en Mattheüs 13:1-9 (uit NBV 21)

Lied: NL Lied 313:5

Preek over Mattheüs 13:1-9 - ‘Wordt het nog wat met kerk en geloof?’

Meditatief orgelspel

Lied: NL Lied 967:1,2,4,5

Gebed (besloten met het gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’)

Inzameling der gaven

Lied: NL Lied 425

Zegen (gemeente zingt 3 x ‘Amen’)

Orgelspel

Collectebestemmingen
1e rondgang: ZWO

Samen werken aan een stabiele toekomst in Kameroen

Het ZWO project voor het jaar 2021/2022 is het doel dat door vele kerken op voordracht van Kerk in Actie is omarmd. Samen werken aan een stabiele toekomst in Kameroen.

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met een droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Met een landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een stabiele samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven.

 

De kerk is met 1300 kerken breed verspreid over heel Noord-Kameroen, een gebied zo groot als Nederland. Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners leven onder de armoedegrens. De Lutherse Broederkerk leert boerengezinnen duurzame landbouwtechnieken. Hun oogst levert meer op,

ze leren die goed bewaren en voorkomen dat de bodem verder uitdroogt. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en kunnen hun kinderen naar school.

Al ruim vijftig jaar worden aan het theologische instituut van de kerk predikanten en kerkelijk werkers opgeleid op verschillende niveaus: van boeren die vrijwillig voorganger zijn tot volleerd predikanten. Ieder jaar worden veertig jongeren opgeleid: dertig volgen een bacheloropleiding theologie en tien een masteropleiding. De kerk verspreidt bijbels en liturgische materiaal in vijftien lokale talen. Voorgangers leren omgaan met problemen waar mensen in Noord-Kameroen mee te maken hebben. De strijdt tegen armoede en hoe men als christenen goed omgaat met moslims, die in het noorden in de meerderheid zijn.

2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug