zondag 26 december 2021 om 10.00 uur

Morgendienst, 2e Kerstdag
Voorganger(s): Ds. D. van Meulen, Epe
Ouderling(en): Mevr. E. Schurink-Reurink
Organist: Mevr. R. Beumer


Liturgie:

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 84: 1

Votum en Groet

Aanvangstekst

Zingen Psalm 84: 4,6

Gebed van Verootmoediging

Leefregel

Zingen  Hemelhoog 122: 1,2,3,4

Gebed om opening van het Woord

Kinderlied 10

Schriftlezingen:  Psalm 24

                                 Lukas 2: 15-20

                                 Lukas 10: 38-42

Zingen Lied 473: 1,2,3

Verkondiging

Zingen  Lied 512: 1,2,3,4

Gebeden, stil moment, onze Vader

Slotlied 487: 1,2,3

Zegen

Amen

Collectebestemmingen
1e rondgang:
 pastoraal diaconaal centrum de Herberg Oosterbeek
PDC De Herberg is voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van de het leven. Het kan zijn dat je te maken hebt met: eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties.

De Herberg biedt dan een gastvrij huis in een prachtige omgeving, een geopende bijbel, professionele begeleiding, liefdevolle aandacht. Zij hebben verschillende mogelijkheden die op de behoefte aansluiten, zoals een herstelprogramma, retraite of kom-op-adem voor mensen met burn out klachten.
2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten

terug