zondag 19 december 2021 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. B. Lampen
Ouderling(en): Dhr. W. van Zuuk
Organist: Dhr. J. Smit


Liturgie:

Voorganger: ds. B. Lampen

Ouderling van dienst: Wim van Zuuk

Organist: Johan Smit

 

Welkomstwoord, Mededelingen en stil gebed

 

Ps.98: 1, 2

1.Zing een nieuw lied voor God de Here,

2.Ja, Hij is ons getrouw gebleven

 

Votum en groet

 

NLB.441:1, 3

1.Hoe zal ik U ontvangen,

3.Wat hebt U opgegeven

 

Wetslezing

 

NLB.441:5

5.Niets dreef U uit de hoge

 

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

 

Kinderlied 5

Refr. God zal met je zijn, God is Immanuel.

1.Ver weg van het Kindje, ver weg overal.

2.Jezus is de Koning. Hij is nu nog klein.

 

Schriftlezing Lc.1: 57-80 NBV

 

NLB.158a:1, 2

1.God zij geloofd uit alle macht,

2.Bevrijding uit de vijandschap

 

Verkondiging

 

NLB.442:1, 2

1.Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

2.Vervul, o Heiland, het verlangen,

 

Dankgebed

 

NLB.468:1, 2, 3

1.Prijs de Heer die herders prijzen

2.Geef de koning van uw leven

3.Laat uw loflied samenvallen

 

Zegen

Collectebestemmingen
1e rondgang: ZWO


Samen werken aan een stabiele toekomst in Kameroen

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met een droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Met een landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een stabiele samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven.

De kerk is met 1300 kerken breed verspreid over heel Noord-Kameroen, een gebied zo groot als Nederland.

Al ruim vijftig jaar worden aan het theologische instituut van de kerk predikanten en kerkelijk werkers opgeleid op verschillende niveau's: van boeren die vrijwillig voorganger zijn tot volleerd predikanten. Ieder jaar worden veertig jongeren opgeleid: dertig volgen een bacheloropleiding theologie en tien een masteropleiding. De kerk verspreidt bijbels en liturgische materiaal in vijftien lokale talen. Voorgangers leren omgaan met problemen waar mensen in Noord-Kameroen mee te maken hebben. De strijdt tegen armoede en hoe men als christenen goed omgaat met moslims, die in het noorden in de meerderheid zijn.

2e rondgang: bestemd voor onderhoud- en energiekosten

3e rondgang: bestemd voor pastoraat en kerkelijke activiteiten
 

terug