zondag 12 december 2021  om 19.00 uur
Voorganger: Ds. G.C. Buijs
Avonddienst Comm. Bijz. Diensten
Ouderling: Mevr. N. Kroes-de Graaf
Organist: De band "Banner"

terug