zondag 12 december 2021 om 15.00 uur

Middagdienst (verplaatste avonddienst) Comm. Bijz. Diensten
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Mevr. N. Kroes-de Graaf
Organist: De band "Banner"

terug