zondag 17 oktober 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. B. Lampen
Morgendienst
Ouderling: Dhr. W. van Zuuk
Organist: Dhr. M. de Jong


 

Liturgie voor de eredienst van 17 oktober 2021.

 

Voorganger: ds. B. Lampen

Ouderling van dienst: Wim van Zuuk

Organist: Marijn de Jong

 

Welkomstwoord, Mededelingen en stil gebed

 

Ps.24:1, 2

1.De aarde en haar volheid zijn

2.Wie is de mens die op zal gaan

 

Votum en groet

 

Ps.24:5

5.Gij poorten hef uw hoofd omhoog

 

Wetslezing

 

NLB.838:1

1.O grote God die liefde zijt,

 

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

 

Kinderlied 62

1.Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer,

2.Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn.

3.Je hoeft niet bang te zijn als gaan de lichten uit.

 

Schriftlezing 1 Sam.17:1-51 NBV

 

Ps.99:1,2, 3

1.God is koning, Hij sticht zijn heerschappij.

2.God die recht gebood is in Sion groot;

3.Niet op bruut geweld hebt ge uw macht gesteld.

 

Verkondiging

 

NLB.898:1, 2

1. Een vaste burcht is onze God,

2.Al onze macht is ijdelheid:

 

Dankgebed

 

Hemelhoog 583:1, 2, 3

Refr. Glorie aan God

1.Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.

Refr.

2.Kondig het aan door de kracht van zijn naam:

Refr.

3.Heersen met Hem op de troon en zijn stem

Refr.

 

Zegen

Collectebestemmingen
1e rondgang: Kerk in actie

 

Werelddiaconaat Kameroen

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving.

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug