zondag 3 oktober 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. G.C. Buijs
Morgendienst Israƫlzondag
Ouderling: Mevr. E. Schurink-Reurink
Organist: Mevr. R. Beumer


Liturgie:

Liturgie zondag 3 oktober 2021

 

Welkom en mededelingen

 

Zingen: Psalm 87: 1, 3 en 4 (Op Sions berg sticht God zijn heilige stede)

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: NLB 834 (Vernieuw Gij mij o eeuwig licht)

 

Leefregel

 

Zingen: NLB 320: 1,2, 3 en 4 (Wie oren om te horen heeft)

 

Gebed bij de opening van het woord.

Kinderlied: Lied 75 (lees je Bijbel, bidt elke dag)

 

Schriftlezing: Jesaja 55: 1-5 en Johannes 7: 37-39

 

Jesaja 55: 1-5

1.Hierheen! Hier is water,

voor ieder die dorst heeft.

Kom, ook al heb je geen geld.

Koop hier je voedsel en eet.

Kom, koop voedsel zonder geld,

koop wijn en melk zonder betaling.

2.Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,

je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?

Luister aandachtig naar mij,

en je zult ruimschoots te eten hebben

en genieten van een overvloedig maal.

3.Leen mij je oor en kom bij mij,

luister, en je zult leven.

Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,

als bevestiging van mijn liefde voor David.

4.Hem heb ik aangesteld

als vorst en heerser over de naties,

als getuige voor de volken.

5.Ook jij zult een volk ontbieden

dat je nog niet kende,

en een volk dat jou nog niet kende

zal zich haasten om bij je te zijn,

omwille van de HEER, je God,

de Heilige van Israël,

die je deze luister heeft verleend.

 

Johannes 7; 37-39

37.Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38.“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39.Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden

zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

 

Zingen: Hemelhoog 667: 1 en 3 (Wees stil voor het aangezicht van God)

 

Verkondiging

 

Meditatief orgelspel

 

Zingen: NLB 836 (De Geest des Heeren heeft)

 

Gebed

 

Zingen: NLB 868: 1, 2 en 5 (Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere)

 

Zegen.


Collectebestemmingen
1e rondgang:
 Kerk in Actie

Kerk en Israël 2021

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.
2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug