zondag 12 september 2021 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. B. Lampen
Ouderling(en): Dhr. W. van Zuuk
Organist: Dhr. M. de JongLiturgie:

Welkomstwoord, Mededelingen en stil gebed

 

NLB. 215:1, 4, 5

1.Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,

4.Wie van zich afziet naar God toe,

5.Houd dan de hemel in het oog,

 

Votum en groet

 

Hemelhoog 657

U die mij geschapen hebt

 

Wetslezing

 

Ps.119:2, 3

2.Gij hebt ons hart uw orde opgelegd,

3.U dank ik, Heer, in opgetogenheid.

 

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de Heilige Geest

 

Kinderlied 91 Welzalig de man die niet wandelt

 

Schriftlezing 1 Sam.15 NBV

 

Ps.40:2, 3

2.Zalig de man die op de Heer vertrouwt,

3.Het is geen offervuur wat U behaagt,

 

Verkondiging

 

Ps.17:2, 3

2.Gehoorzaam aan uw heilig woord

3.Gij hulp van wie wordt overmand,

 

Dankgebed

 

NLB.868:1, 5

1.Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.

5.Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,

 

Zegen

Collectebestemmingen:

1e rondgang:
 Kerk in actie

Jong en oud ontdekken de kliederkerk

De Kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 'gekliederd': op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij Kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de Kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde voor jong en oud.

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug