zondag 5 september 2021 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. G.C. Buijs
Ouderling(en): Mevr. N. Kroes-de Graaf
Organist: Dhr. M. de JongLiturgie:

 

Liturgie zondag 5 september 2021 (ZWO-dienst)

 

Welkom en mededelingen

 

Moment van stil gebed

 

Zingen: Psalm 72: 1 en 7 (Geef, Heer de Koning uw rechten)

 

Bemoediging en groet

 

Zingen: NLB 657: 1 en 4 (Zolang wij ademhalen)

Zwo-project filmpje https://vimeo.com/131079481

 

Zingen: NLB 1005: 1, 2 en 3 (Zoekend naar licht)

 

Gebed

 

Kinderlied: Lied 70: 1, 2 en 4 (Kinderen van de Vader)

 

Schriftlezing: Psalm 2

 

1.Waartoe leidt het woeden van de volken,

het rumoer van de naties? Tot niets.

2.De koningen van de aarde komen in verzet,

de wereldmachten spannen samen

tegen de HEER en zijn gezalfde:

3.‘Wij moeten hun juk afwerpen,

ons van hun boeien bevrijden.’

4.Die in de hemel troont lacht,

de Heer spot met hen.

5.Dan spreekt hij tot hen in woede,

en zijn toorn verbijstert hen:

6.‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd,

op de Sion, mijn heilige berg.’

7.Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken.

Hij sprak tot mij:

‘Jij bent mijn zoon,

ik heb je vandaag verwekt.

8.Vraag het mij

en ik geef je de volken in bezit,

de einden der aarde in eigendom.

9.Jij kunt ze breken met een ijzeren staf,

ze stukslaan als een aarden pot.’

10.Daarom, koningen, wees verstandig,

wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.

11.Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag,

breng hem bevend uw hulde.

12.Bewijs eer aan zijn zoon met een kus,

anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood,

want bij het geringste ontsteekt hij in toorn.

Gelukkig wie schuilen bij hem.

 

 

Zingen: NLB 283 (In de veelheid van geluiden)

 

Preek

Meditatief orgelspel

 

Zingen: NLB 981: 1, 2, 4 en 5 (Zolang er mensen zijn op aarde)

 

Gebed

 

Zingen: Zingen: Hemelhoog 479: 1, 3 en 4 (Heer U bent mijn leven)

 

Zegen

Collectebestemmingen:
1e rondgang: ZWO

Samen werken aan een stabiele toekomst in Kameroen

Het ZWO project voor het jaar 2021/2022 is het doel dat door vele kerken op voordracht van Kerk in Actie is omarmd. Samen werken aan een stabiele toekomst in Kameroen.

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met een droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Met een landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een stabiele samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven.

 

De kerk is met 1300 kerken breed verspreid over heel Noord-Kameroen, een gebied zo groot als Nederland. Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners leven onder de armoedegrens. De Lutherse Broederkerk leert boerengezinnen duurzame landbouwtechnieken. Hun oogst levert meer op, ze leren die goed bewaren en voorkomen dat de bodem verder uitdroogt. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en kunnen hun kinderen naar school.

 

Al ruim vijftig jaar worden aan het theologische instituut van de kerk predikanten en kerkelijk werkers opgeleid op verschillende niveau's: van boeren die vrijwillig voorganger zijn tot volleerd predikanten. Ieder jaar worden veertig jongeren opgeleid: dertig volgen een bacheloropleiding theologie en tien een masteropleiding. De kerk verspreidt bijbels en liturische materiaal in vijftien lokale talen. Voorgangers leren omgaan met problemen waar mensen in Noord-Kameroen mee te maken hebben. De strijdt tegen armoede en hoe men als christenen goed omgaat met moslims, die in het noorden in de meerderheid zijn.

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug