zondag 8 augustus 2021 om 10.00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. B. van `t Veld uit Vaassen
Ouderling(en): Mevr. N. Kroes-de Graaf
Organist: Dhr. J. SmitLiturgie:

 

ORGELSPEL

WELKOMSTWOORD en AFKONDIGINGEN

STIL GEBED

ZINGEN: Lied 336:1, 2 (bundel ‘Hemelhoog’)

‘ONZE HULP’ en GROET

ZINGEN: Psalm 92:1, 2, 3

GEBED

GENADEVERKONDIGING

ZINGEN: Gezang 574:2, 3

LEEFREGEL

ZINGEN: Gezang 320:2, 3, 5

GEBED

KINDERLIED: nr 48   'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.

SCHRIFTLEZING: Openbaring 12:1-6 (NBV)

ZINGEN: Psalm 2:1, 2, 3

PREEK

MEDITATIEF ORGELSPEL

ZINGEN: Gezang 755:1, 2

GEBED

ZINGEN: Gezang 103c:1, 2, 3

ZEGEN en gezongen ‘amen’

Collectebestemmingen
1e rondgang: werelddiaconaat
Noodhulp

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug