zondag 28 februari 2021 om 10.00

Morgendienst
Voorganger(s): Ds. Buijs
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling(en): mevr.de Graaf-Mulder
Organist: Rianne BeumerLITURGIE

Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

We luisteren naar: NLB 287 (Rond het licht dat leven doet)

https://www.youtube.com/watch?v=hpvMh5aJNAM

Bemoediging en groet

Uitleg liturgisch bloemstuk

We luisteren naar: Hemelhoog 617A (10.000 redenen)

https://www.youtube.com/watch?v=2pP0fcmBYck&list=PLnPt7Oh4b9Vu2a-cyTwAqI4dp1UfwP30u&index=2

Leefregel: Johannes 15: 9-17

9.Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12.Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13.Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

We luisteren naar: Hemelhoog 395 (Ik wil jou van harte dienen)

https://www.youtube.com/watch?v=tnEYJs5XM48&list=PLnPt7Oh4b9Vu2a-cyTwAqI4dp1UfwP30u&index=1
Gebed

Project kindernevendienst

Kinderlied: Weet je dat de lente komt
https://www.youtube.com/watch?v=MpfhqCGiq7s&list=PL5DCB5FCE0FBC7331&index=7

Schriftlezing: Johannes 8: 12-20

12.Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ 13.De farizeeën wierpen tegen: ‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.’ 14.Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. 15. U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. 16. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. 17. In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. 18. Wel, ik getuig over mezelf, en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.’ 19.Toen vroegen ze: ‘Waar is uw vader dan?’ ‘U kent noch mij, noch mijn Vader,’ antwoordde Jezus. ‘Als u mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.’ 20. Dit zei hij in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen.

We luisteren naar: NLB 283 (In de veelheid van geluiden)

https://www.youtube.com/watch?v=DI4wBXPUn5E&list=PLnPt7Oh4b9Vu2a-cyTwAqI4dp1UfwP30u&index=3
Preek

We luisteren naar: Hemelhoog 649 (Licht van de wereld)

https://www.youtube.com/watch?v=ltma7B5yYJA&t=68s

Gebed

We luisteren naar”NLB 425 (Vervuld van uw zegen)

https://www.youtube.com/watch?v=TSri-mxLCUc

Zegen

Collectebestemmingen

1e rondgang:  Kerk in actie

Missionair werk (40 dagen tijd/lijdenstijd).

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan.2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug