Zondag 21 feb 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. Buijs
Heilig Avondmaal Goede Herderkerk (lopend)
Tekst(en): Goede Herderkerk
Ouderling: mevr.Schurink
Organist: JohanLITURGIE

Liturgie 21 februari 2021

 

Welkom en mededelingen

 

We luisteren naar: NLB 216 (Dit is een morgen als ooit de eerste)

 

https://www.youtube.com/watch?v=2mecbvV5o_A

 

Bemoediging en groet

 

Uitleg liturgisch bloemstuk

 

We luisteren naar: Breng ons samen

https://www.youtube.com/watch?v=viDEiA97BIo&list=PLnPt7Oh4b9VtK0KMVahF96U5RB9CHujhZ&index=12

 

Gebed

 

Project knd

 

Kinderlied: Ik ben

 

https://www.youtube.com/watch?v=SqxovqrExx4&list=RDSqxovqrExx4&start_radio=1&t=30

 

Schriftlezing: Johannes 6: 30-40

 

30.Toen vroegen ze: ‘Welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? 31.Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: “Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.”’ 32Maar Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; hij geeft u het ware brood uit de hemel. 33.Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’ 34. ‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen. 35. ‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. 36Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien. 37. Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen, 38. want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. 39. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. 40. Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’

 

We luisteren naar: NLB 825 (De wereld is van Hem vervuld)

 

https://www.youtube.com/watch?v=cVe7z5oZtUw&list=PLnPt7Oh4b9VtK0KMVahF96U5RB9CHujhZ&index=19&t=39s

 

Preek

 

We luisteren naar Vader van Eeuwigheid

 

https://www.youtube.com/watch?v=hUhhAOWFxGs&list=PLnPt7Oh4b9VtK0KMVahF96U5RB9CHujhZ&index=14

 

Gebed

 

Onderwijzing

 

We luisteren naar NLB 840 (Lieve Heer, Gij zegt ‘Kom en ik kom’

https://www.youtube.com/watch?v=MCz58S2mEO4&list=PLOR6Y01Kabusm6Dc1xPsU15Jwdgx-hXLA&index=4

 

Viering Avondmaal

 

We luisteren naar: Zegenmedley

https://www.youtube.com/watch?v=Nl02YlTrtiY&list=PLnPt7Oh4b9VtK0KMVahF96U5RB9CHujhZ&index=16Collectebestemmingen

1e rondgang:  Kerk in actie

Werelddiaconaat. (Moldavië: 40 dagen tijd/lijdenstijd)

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Uitgangscollecte: eigen gemeentewerk

Collectebus: ZWO zendingsbus

terug