zo 30 aug 2020  om 10.00
Voorganger: Ds. E. Kolkert
Morgendienst -30-08-2020
Ouderling: Dhr. Van Zuuk
Organist: Marijn de JongLITURGIE

 

-Welkom en mededelingen

-Stil Gebed

-We luisteren naar het aanvangslied: Hemelhoog Lied 466: 1,2,3  (1. Vaste rots van mijn behoud/2. Jezus, niet mijn eigen kracht/3. Zie, ik breng voor mijn behoud)

 

-Votum en Groet

-We luisteren staande naar: de Apostolische Geloofsbelijdenis = Lied 340b uit NLB 2013 (Ik geloof in God de Vader)

 

-Gebed

-Kindermoment.

-We luisteren naar het kinderlied: Lied 69: 1,2,3 uit de Kinderliedbundel (1. Kijk eens om je heen/2. Kijk eens om je heen/3. Kijk eens om je heen)

 

-Schriftlezing: Marcus 10: 17 t/m 27   (Uit de N.B.G. 1951 vertaling) (en toen Hij op weg ging   t/m  want alle dingen zijn mogelijk voor God)

-We luisteren naar: Psalm 139: 1,3,14 (1. Heer die mij ziet/3. Waar zou ik vluchten/14. Doorgrond,o God, mijn hart)

 

-Prediking, uitgaande van Marcus 10: 21b “Ga heen, verkoop al wat gij hebt”, met als thema: alles verkopen.

 

-Muzikaal Intermezzo verzorgd door de Organist

-We luisteren naar: Lied 911: 1,2,4,5 en 6uit NLB 2013 (1. Neem mijn leven/2. Neem mijn handen/4. Neem mijn zilver/5. Neem mijn wil/6. Neem ook mijne liefde)

 

-Gebeden

-We luisteren naar het slotlied: Psalm 43: 3,4 uit NLB 2013 (3. O Here God, kom mij bevrijden/4. Dan ga ik op tot uw altaren)

 

-Zegen ( ieder staat en geen gezongen Amen)

 


Collectebestemmingen

1e rondgang:  

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Aan de uitgang: eigen gemeentewerk

terug