zo 7 jun 2020  om 19.00 uur
Voorganger: Ds. A.M. v.d. Weterig
Avonddienst GEEN DIENST
Ouderling: Mevr.Ina de Graaf
Organist: Geerd Voortman


LIVE UITZENDING
ORDE VAN DIENST


1e rondgang:  
Inloophuis de Herberg
Een waardevol, warm en onmisbaar plekje in de binnenstad van Apeldoorn is het inloophuis ‘De
Herberg’, in stand gehouden door het Citypastoraat.
Het inloophuis ‘De Herberg’ dateert van 1978. De plaatselijke kerken geven op deze wijze uiting aan
maatschappelijke dienstbaarheid voor de samenleving in Apeldoorn. De naam staat symbool voor
gastvrijheid.
‘De Herberg’ is er voor iedereen, ongeacht ras of geloof. Het is een huiselijke ontmoetingsplek voor
mensen, die in het dagelijks leven veelal niet het gehoor en de aansluiting vinden, welke zij verdienen.
In ‘De Herberg’ krijgen zij steun bij vragen van levensbeschouwelijke en maatschappelijke aard. Geen
overbodige luxe in deze harde tijd.
De Herberg’ wordt o.a. betaald door de plaatselijke kerken en wordt gedragen door de inzet van vele
vrijwilligers.
Met uw bijdrage kan dit belangrijke werk worden voortgezet.

2e rondgang: eigen gemeentewerk
 
 

terug