zo 24 mei 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk
Morgendienst - Bloemenzondag ALLEEN VIA KERKTV
Ouderling: Mevr. Nely Kroes
Organist: Geerd VoortmanZingen: Psalm 117    Loof alle volken, loof de Heer

Votum
Onze hulp is in de Naam van de Heere, Die hemel en aarde geschapen heeft, Die trouw houdt tot in de eeuwigheid, en Die niet los laat de werken van Zijn handen. Amen.

 Groet
Genade zij u en vrede, van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.

Tekst:  Johannes 14:18  Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.

 Zingen: Gezang 663 : 1, 2      Al heeft Hij ons verlaten

 Geloofsbelijdenis                              

Zingen: Hemelhoog 345 : 1 en 4       Ik heb de vaste grond gevonden                             

Gebed

Schriftlezing:  Genesis 40
Zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren en doen! Luk 11,28 / 8,21.

 Moment voor de kinderen

 Zingen: Hemelhoog 57 : 3 en 5   Lange jaren gaan voorbij      en    God heeft alles omgekeerd.

 Preek.

 Meditatief orgelspel 

 Zingen: Psalm 34: 5 en 7

Gebed

Zingen: Psalm 146 : 1, 2, 3                Zing mijn ziel voor God uw Here

 ZegenCollectebestemmingen

1e rondgang:  

Kinderen in Moldavië een toekomst geven.
De ZWO’s van de gezamenlijke kerken in Epe spannen zich in om het lot van kinderen in Moldavië te verlichten en hen zicht te geven om een betere toekomst.
Moldavië is het armste land van Europa. Veel kinderen worden daar aan hun lot overgelaten omdat hun ouders naar het buitenland zijn vertrokken om geld te verdienen. Kinderen zwerven op straat en zonder goed toezicht lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld en misbruikt te worden in de seks- en drugsindustrie. In 42 dagcentra verspreid over heel Moldavië worden 600 kinderen opgevangen. Om dit werk mogelijk te maken en uit te breiden is uw financiële steun dringend nodig.

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Aan de uitgang: eigen gemeentewerk

terug