zo 1 mrt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. G.C. Buijs
Morgendienst - Heilig Avondmaal
Ouderling: Mevr. Nely Kroes
Organist: Johan Smit


LIVE UITZENDING

LITURGIE


Collectebestemmingen


1e rondgang:  Kerk in Actie –  40dagentijd / Voorjaarszendingsweek
De kracht van Bijbelverhalen
In de rijke Golfstaten werken 15 miljoen gastarbeiders. Ze komen uit armere Arabische landen, uit Afrika of uit Azië. Onder hen zijn zeker vijf miljoen christenen (10% van de totale bevolking). Ze kwamen naar de Golf om geld te verdienen en te sparen voor hun familie. Maar hun werk wordt slecht betaald en is zwaar. Vrouwen, die als huishoudster werken, lopen het risico te worden mishandeld of misbruikt. Ze maken lange dagen en voelen zich eenzaam. Het Bijbelgenootschap in de Golf steunt hen - met verhalen!
Het Bijbelgenootschap in de Golf ondersteunt de kerken met de bijbelvertelmethode ‘Simply the Story’. Voorgangers en gemeenteleden worden getraind om verhalenvertellers te worden. Het Bijbelgenootschap van de Golfstaten wil ieder jaar 280 mensen opleiden tot bijbelverhalenvertellers. Samen bereiken zij zo’n 5500 mensen. De training kost € 100 euro per persoon. Met uw gift bemoedigt u christelijke gastarbeiders in de Golfstaten met een goed verteld Bijbelverhaal!

2e rondgang:  groot onderhoud kerkorgel en Kerk tv

Aan de uitgang: eigen gemeentewerk

terug