Hulp aan voedselbank Epe-Vaassen

Hulp aan voedselbank Epe-Vaassen
De kerken in de gemeente Epe bieden daarom in de komende periode extra hulp aan de voedselbank.

In goed overleg met de voedselbank wordt bekeken welke levensmiddelen nodig zijn. De kerken kopen  deze levensmiddelen in zodat degenen die afhankelijk zijn van de hulp van de voedselbank ook in deze moeilijke tijd geholpen kunnen worden.

De hulp wordt betaald uit eigen middelen van de diaconieën van de kerken in de gemeente Epe. 

Mocht je dit initiatief willen ondersteunen met een gift dan wordt dat zeer op prijs gesteld. Je kunt in dat geval een bedrag overmaken naar rek.nr  NL89 RABO 0317 5272 74 o.v.v. hulp voedselbank
terug