Dag van Nationaal gebed 18 maart ivm. Coronavirus

Een boodschap van rust en vertrouwen
Dag van Nationaal gebed 18 maart ivm. Coronavirus
Daarom nemen de ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, de Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland gezamenlijk het initiatief tot een Dag van Nationaal Gebed voor ons land in deze onzekere tijd. Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven, om anderen te zegenen, en om God te vragen ons zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden.

Kijk op de website van Missie Nederland voor meer informatie.
terug