Kom Heilige Geest Kom Heilige Geest
CURSUS: KOM HEILIGE GEEST, VERNIEUW UW KERK, VERNIEUW ONS LEVEN
De cursus ‘Kom Heilige Geest’ bestaat uit drie avonden en is een combinatie van onderwijs en praktijk, van leren en groepsgesprekken. Tijdens elke cursusavond staat één deel van de bede
centraal:
• 1e avond: Kom Heilige Geest; wat doet de Heilige Geest in de schepping en de 
  herschepping?
• 2e avond: Vernieuw Uw kerk; wat kan de gemeente te Efeze ons vandaag leren?
• 3e avond: Vernieuw mijn leven; over het ontvangen van de Heilige Geest en het dienen met de gaven van de Geest. De cursus wordt gegeven door ds. Jelle de Kok, predikant-toeruster van het Evangelisch Werk Verband.
Data: donderdagen 7, 14 en 21 april.
Tijd en plaats: 20.00 uur in de Goede Herderkerk
Info/opgave: ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987
e-mail: predikant-cbuijs@goedeherderkerkepe.nl 
terug