Bijbelkring Bijbelkring

Al jaren wordt deze Bijbelkring georganiseerd in onze gemeente om ons te laten inspireren door het Woord van God. Samen verdiepen we ons in de Bijbel en spreken we met elkaar over wat dit voor onspersoonlijk betekent.
De kring start op dinsdag 5 oktober om 20.00 uur in Goede Herderkerk en daarna steeds de eerste dinsdag van de maand tot en met maart. Het seizoen wordt afgesloten met een gezellige avond.

Contactpersoon: ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.n


BIJBELKRING: DAVID, EEN MAN NAAR GODS HART!?
David is een bijzonder mens geweest. Hij is bekend van zijn confrontatie met Goliath en schreef de allerbekendste psalm: De Here is mijn herder. Na een moeizame periode, waarin hij moest vluchten voor de haat en woede van Saul werd hij uiteindelijk koning. Een messiaanse koning! Aan de andere kant was hij een zondaar, de moordenaar van de held Uria. Davids leven
was vol tegenstrijdigheden en emoties en mag ons bemoedigen en een spiegel voorhouden.
Tijd en plaats: eens in de maand op dinsdagavond in de Goede Herderkerk.
Opgave: ds. B. Lampen, tel: 0578-618416

terug