Alpha Cursus

Alpha Cursus
Vanaf 9 januari bent u tien donderdagavonden welkom op de Alpha-cursus! In deze cursus gaat het over belangrijke geloofsonderwerpen, zoals: Wie is Jezus? Waarom is Hij aan het kruis gestorven? Hoe kan ik het kwade weerstaan? Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest, nadat is uitgelegd wie de Heilige Geest is. Kortom, op de Alpha-cursus
proberen we enkele geloofsfeiten goed uit te leggen met de bedoeling dat het geloof mag leiden tot een levende relatie met God. Een Alpha-avond begint met een maaltijd, gevolgd door een praatje en daarna is
er gelegenheid om in kleine groepen hierover met elkaar te spreken.

Contactpersonen:
ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail: predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl,
en ds. B. Lampen, tel. 0578-618416,
e-mail: dslampen@gmail.com
terug