We kunnen weer naar de kerk ! We kunnen weer naar de kerk !

Vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen er weer diensten met mensen in de kerk gehouden worden ! Op zondag 23 januari is het aantal nog beperkt tot 50 mensen, en mogelijk de volgende zondag 30 januari 100 personen. Ook zal er weer gezongen worden. Na de persconferentie van 25 januari 2022 zal er een beslissing genomen worden over het starten van alle (jeugd-) activiteiten, de oppas en de kindernevendienst.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
en in Zijn Naam elkaar mogen begroeten !
terug