Kerkdiensten juli en augustus!

Kerkdiensten juli en augustus!
Graag willen we gebruik maken van deze versoepeling en u de gelegenheid geven weer in de kerk deel te nemen aan de eredienst. U begrijpt dat het vraagt om een aantal afspraken en regels omdat we de veiligheid in acht willen nemen en ons willen houden aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

UITNODIGING en AANMELDING
De kerkenraad zal u uitnodigen aan de hand van onderstaand schema, waarbij er maximaal 100 personen (inclusief kerkenraad, organist, beamerteam, kosteres en voorzangers, kinderen etc..) in de kerk aanwezig mogen. Voor de kinderen van 0-8 jaar is er kinderopvang. De kinderen van 8-12 jaar zitten bij de ouders in de kerk.

Om te voorkomen dat het aantal van 100 overschreden wordt, dient u zich aan te melden voor de zondag dat u wordt uitgenodigd door aan te geven dat u ook daadwerkelijk van plan bent om te komen en met hoeveel personen. Dit kan via de link op de website www.goedeherderkerkepe.nl , en als dat voor u een probleem is telefonisch bij de scriba 0578-611682. Let er bij het aanmelden op dat u de link kiest achter de datum waarop u wordt uitgenodigd. De aanmelding sluit de vrijdagavond om 20.00 uur voor de betreffende zondag. Aanmelding is een verplichting van overheidswege om overschrijding van het maximum van 100 personen te voorkomen. Het is daarom ook niet mogelijk om onderling te ruilen. Let er bij het aanmelden op dat u de link kiest achter de datum waarop u wordt uitgenodigd. 

Het rooster en de verwijzing naar het opgaveformulier is vanaf 15 juni beschikbaar.
Datum Achternaam beginnend met letter Link naar opgaveformulier
5 juli A t/m BRAA opgaveformulier 5 juli
12 juli BRAN t/m EIN opgaveformulier 12 juli
19 juli ELS t/m HOF opgaveformulier 19 juli
26 juli HOL t/m KOOG opgaveformulier 26 juli
2 augustus KOOI t/m NIJ opgaveformulier 2 augustus
9 augustus NOE t/m RID opgaveformulier 9 augustus
16 augustus RIJ t/m SME opgaveformulier 16 augustus
23 augustus SMI t/m VOO opgaveformulier 23 augustus
30 augustus VOR t/m ZWO opgaveformulier 30 augustus


We vragen u verder de volgende basisregels in acht te nemen:
  • Bij het betreden van het kerkgebouw de handen wassen cq. desinfecteren.
  • We gebruiken de achteringang bij binnenkomst.
  • Er wordt 1,5 meter afstand gehouden. Het kerkgebouw is daarop ingericht. Volg de aangegeven route en de aanwijzingen van de herkenbare coördinatoren.
  • Ieder houdt de jas en tas bij zich en maakt zo weinig mogelijk gebruik van het toilet.
  • Er is geen samenzang.
  • Mensen met klachten blijven thuis.
  • Er is extra voorzichtigheid geboden voor kwetsbare mensen en mensen boven de 70. We laten de keus aan u om deel te nemen aan de kerkdienst.
  • Op aanwijzingen van de coördinator verlaat u gefaseerd het kerkgebouw.
  • De collecte is bij de uitgang.
  • Er is helaas geen koffie- en ontmoetingsmoment na de dienst
Er is extra aandacht voor de schoonmaak. In het kerkgebouw zal het Gebruiks- en Reinigingsplan aanwezig zijn. Het vraagt van ons allen de nodige aanpassingen, maar we zien uit naar de periode dat onze Goede Herderkerk haar deuren kan openen en er een weg is om het kerkelijke leven waar mogelijk doorgang te laten vinden.

Zegenrijke diensten toegebeden en een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.
terug