Protestantse Kerk in Nederland
Goede Herderkerk Epe
 
 
ALPHA-CURSUS ALPHA-CURSUS
Vanaf 9 januari bent u tien donderdagavonden welkom op de Alpha-cursus! In deze cursus gaat het over belangrijke geloofsonderwerpen, zoals: Wie is Jezus? Waarom is Hij aan het kruis gestorven? Hoe kan ik het kwade weerstaan? Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest, nadat is uitgelegd wie de Heilige Geest is. Kortom, op de Alpha-cursus
proberen we enkele geloofsfeiten goed uit te leggen met de bedoeling dat het geloof mag leiden tot een levende relatie met God. Een Alpha-avond begint met een maaltijd, gevolgd door een praatje en daarna is
er gelegenheid om in kleine groepen hierover met elkaar te spreken.

Contactpersonen:
ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail:
en ds. B. Lampen, tel. 0578-618416,
e-mail:
 
DE HOEKSTEEN DE HOEKSTEEN

Zoek je verdieping in je geloof en heb je behoefte om in een kleine groep hierover te praten? Dan is de Hoeksteen iets voor jou. Iedere eerste maandag van de maand vanaf oktober in Upstairs. Vanaf 19.45 uur is er koffie en om 20.00 uur begint het programma. We zingen samen mooie liederen en gaan vervolgens in kleine groepjes uiteen om over een thema door te praten. De gespreksleiders zijn Nely Kroes en William Steert. 

Contactpersoon: Hendrik Jan Groothuis, tel. 615152

 

 
BIJBELKRING BIJBELKRING

Al jaren wordt deze Bijbelkring georganiseerd in onze gemeente om ons te laten inspireren door het Woord van God. Samen verdiepen we ons in de Bijbel en spreken we met elkaar over wat dit voor onspersoonlijk betekent.
De kring start op dinsdag 8 oktober om 20.00 uur in Goede Herderkerk en daarna steeds de tweede dinsdag van de maand tot en met maart. Het
seizoen wordt afgesloten met een gezellige avond.

Contactpersoon: ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail:

 
DE BIJBEL OPEN DE BIJBEL OPEN
Samen lezen en leren. Bijbelstudie met verdieping.Tijdens de avonden staan we uitvoerig stil bij de boodschap van de Bijbeltekst en de historische
achtergrond. Daarnaast is er ook volop ruimte voor gesprek over de betekenis van de Bijbeltekst voor ons persoonlijk geloof.

Data: maandagen 28 oktober, 25 november,
23 december, 27 januari, 24 februari en 23 maart.


Tijd en plaats: 20.00 uur in de Goede Herderkerk

Info/opgave: ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail:
 
GEMEENTE GROEI GROEPEN GEMEENTE GROEI GROEPEN
Deelnemen aan de Gemeentegroeigroep is een manier om elkaar in huiselijke sfeer beter te leren kennen, zodat je je thuisvoelt in de gemenete. We komen één keer per maand samen om Gods Woord te lezen en geloof en alledaagse dingen met elkaar te delen. Verhalen uit de Bijbel bieden genoeg aanknopingspunten voor een gesprek over het geloven in deze tijd..  Er is een ruime keuze aan groepen.

Maandagochtend
Tijd: nader te bepalen
Leiding: Willy Waterweg, tel. 0578 627155; e-mail:

Dinsdagavond
Tijd; 19.30 uur.
Leiding: Maartje van Ark; tel. 0578 662043; e-mail;
&
Corrie Kieskamp; tel. 0578 617116; e-mail:

Woensdagavond: Jong Volwassenen
Tijd: 20.00uur.
Leiding: Rianne de Bree; tel. 06 27568993; e-mail:

Woensdagavond: Jong Volwassenen
Tijd: 20.00 uur
Leiding: Maloes Kamp; tel. 06 43546520; e-mail:

Woensdagavond: Jong Volwassenen
Tijd: 20.00 uur
Leiding: Wieneke van Rijsten; tel. 06 21458141; e-mail:

Donderdagavond
Tijd: 19.30 uur
Leiding: Diny Reurink; tel/ 0578 621565; e-mail:

Zondagavond
Tijd: 20.00 uur
Leiding: Gert-Jan van Triest; tel. 06 51571291; e-mail:

Alle groepen starten in oktober.  
 
CURSUS: KOM HEILIGE GEEST VERNIEUW UW KERK, VERNIEUW ONS LEVEN CURSUS: KOM HEILIGE GEEST VERNIEUW UW KERK, VERNIEUW ONS LEVEN
De cursus ‘Kom Heilige Geest’ bestaat uit drie avonden en is een combinatie van onderwijs en praktijk, van leren en groepsgesprekken.
Tijdens elke cursusavond staat één deel van de bede centraal:
  • 1e avond: Kom Heilige Geest ; wat doet de Heilige Geest in de schepping en de herschepping?
  • 2e avond: Vernieuw Uw kerk; wat kan de gemeente te Efeze ons vandaag leren?
  • 3e avond: Vernieuw mijn leven ; over het ontvangen van de Heilige Geest en het dienen met de gaven van de Geest.
De cursus wordt gegeven door ds. Jelle de Kok,predikant-toeruster van het Evangelisch WerkVerband.

Data: donderdagen 23 april, 14 mei en 4 juni
Tijd en plaats: 20.00 uur in de Goede Herderkerk


Info/opgave: ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail:
 
BIDDEN IN DE KERK BIDDEN IN DE KERK
"Jullie zullen me aanroepen en tot mij bidden en ik zal naar jullie luisteren"(Jer. 29:12)
Deze en vele andere beloften uit de Bijbel doen ons beseffen dat het gebed e werkelijk toe doet. Het is de manier om de relatie met onze hemelse Vader in stand te houden. We geloven dat het gebed ook de motor is van ons geestelijke leven en kracht geeft aan onze arbeid in de Goede Herderkerk.
 
DAG TIJD WAT IS ER? Contactpers. Contactgeg.
zondag na de
dienst  
mogelijkheid om 
voor je te laten
bidden
Esther Groeneveld
4e zondag v.d.
maand
19.00u. Gebedsdienst,
bidden en zingen
tot Gods eer
Wim van Zuuk
woensdag 10.00u. Bidstond Anke Marcus tel. 617403
woensdag. 19.00u. Bidstond Ina de Graaf tel. 06 34067764
donderdag
1x in de
3 weken
13.30u. Bidden voor zieken en het kerkenwerk Nely Kroes
Ds. Lampen
tel. 0578  618416
1e vrijdag v.d. maand 8.45 -
9.45u.
Bidden voor de jeugd Ina de Graaf tel. 06 34067764
 
ZUSTERKRING ZUSTERKRING

Voor mensen die van handwerken houden en onderling contact op prijs stellen. Eenmaal in de twee weken op maandagavond van 19.30 - 21.30 uur in de Goede Herderkerk.

Contactpersonen: Hennie Riphagen, telefoon: 61 56 61 en Dikkie Gort, telefoon: 641517

 
SENIORENCONTACT SENIORENCONTACT
Iedere tweede woensdagmiddag van de maand is er een bijeenkomst voor senioren van de Regenboogkerk en de Goede Herderkerk. Van september t/m december vinden deze plaats in de Goede Herderkerk en van januari t/m april in gebouw Antenne bij de Regenboogkerk. Er wordt een gevarieerd programma geboden met ruimte voor onderling contact. In mei vindt als afsluiting van het seizoen een busreisje plaats.

Contactpersonen:
Regenboogkerk: Helga Potappel, tel. 0578 627270
Goede Herderkerk: Martha Pronk, tel. 0578 615254 en Ella van Delft-Westerhof, tel. 0578 614642


Het programma  2019 - 2020

Goede Herderkerk


11 september 2019: Dhr. en Mevr. Neeleman, Wapenveld: "Hoogwatergeul".
 

9 oktober 2019:: Mevr. W. Smit, Vaassen: "Wilhelmus".

13 november 2019: Dhr. J.Fuijkking, Epe: "Hulp aan Letland".

11 december 2019:  Dhr. B. Jonker, Epe: "Geschiedenis midwinterhoorn".

Antenne, Regenboogkerk

8 januari 2020:
Dhr A. Smit, Epe: "Egypte".

12 februari 2020: Dhr. R. van Eck, Doorwerth: "Wereldvrouwen".

11 maart 2020: Dhr. D. avn der Veen, Epe "Oud-Epe".

8 april 2020: Mevr. W. Hilberink, Emst "Paasviering/maaltijd". 

13 mei 2020: reisje Seniorencontact.
 
 
LEESKRING LEESKRING
Tijdens een zestal avonden lezen en bespreken we met elkaar het boek: ‘Gewone Catechismus, christelijk geloof in 100 vragen’ .
Deze hedendaagse catechismus is samengesteld rondom 100 vragen en
antwoorden. Bij elk antwoord wordt een korte uitleg gegeven. Ook maken we studie van andere leerboeken zoals de Heidelbergse catechismus, de
kleine en grote catechismus van Luther, de catechismus van Gèneve en de Doornse Catechismus.

Data: woensdagen 30 oktober, 20 november,
18 december, 22 januari, 19 februari en 18 maart.


Tijd en plaats: 20.00 uur in de Goede Herderkerk
Info/opgave: ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987,
e-mail:

Literatuur: Theo plezier e.a., ‘Gewone Catechismus, christelijk geloof in 100 vragen’.
 
GROEIEN IN LEIDING GEVEN GROEIEN IN LEIDING GEVEN
Geef je leiding in de kerk of ben je geïnteresseerd in leiding geven en/of wil je het verkennen? Dan is deze avond voor jou bedoeld. We bespreken hoe je
erin staat en wat je daardoor als leider van een groep(je) kunt betekenen.
Reserveer dan vast maandagavond 27 januari.

Contactpersoon en opgeven bij: Joanne Coes,
tel. 06 22891666, e-mail:var part1 = "joannecoes";var part2 = "hotmail.com";document.write(part1 + '@' + part2);">
 
KAMPVUURAVOND KAMPVUURAVOND
Eén keer per maand op donderdagavond is er een kampvuuravond voor mannen. De eerste vier avonden zijn op 29 augustus, 26 september, 31 oktober en 28 november. Je bent vanaf 20.00 uur van harte welkom bij Hoveniersbedrijf Van Triest, Tongerenseweg 116 in Epe.

Contactpersoon: Jan van de Streek, e-mail:
 
 
 
 

Kindernevendienst Goede Herderkerk & Zuuk (kapel)
datum en tijdstip 26-01-2020 om 10.00 uur
meer details

Morgendienst
datum en tijdstip 26-01-2020 om 10.00 uur
meer details

Bidden in de kerk
datum en tijdstip 26-01-2020 om 11.30 uur na afloop van de morgendienst
meer details

Gebedsdienst
datum en tijdstip 26-01-2020 om 19.00 uur
Bidden en zingen tot Gods eer
meer details

De Bijbel open
datum en tijdstip 27-01-2020 om 20.00 uur
meer details

Groeien in leiding geven
datum en tijdstip 27-01-2020 om 20.00 uur
meer details

Bidstond
datum en tijdstip 29-01-2020 om 10.00 uur
meer details

Bidstond
datum en tijdstip 29-01-2020 om 19.00 uur
meer details

 
WEEK VAN GEBED

19 t/m 26 januari meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.