Protestantse Kerk in Nederland
Goede Herderkerk Epe
 
 
Avonddienst - 7 april 2019 Avonddienst - 7 april 2019
Avonddienst Goede Herderkerk rondom Psalm 143 en 1 Petrus 4: 12-19 Thema: Lijden in het licht van de eeuwigheid ============================================================
Welkom, mededelingen,
Stil Gebed
Aanvangslied: Psalm 143: 1 en 3
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 143: 8
Gebed om de leiding / hulp van de Heilige Geest:
Luisterlied: The Psalm-Project Psalm 22
Tekst projecteren – alleen muziek afspelen
 https://www.youtube.com/watch?v=TPi9eobNgug
The Psalmproject – Psalm 22
Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij en bent zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij en bent zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag en nacht.
Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten in klacht op klacht.
Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij en bent zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God.
Maar ik, mijn God, ‘k lig machteloos terneer. Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer.
Al spottend gaan zij tegen mij tekeer,
zij die mij smaden.
Zo luidt hun raad, terwijl zij mij verraden:
‘Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen, Hij zal u redden naar zijn welbehagen',
zo klinkt hun spot.
Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij en bent zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God.


Schriftlezing: Psalm 143
Zingen: NLB 801: 1, 3, 5 en 6 Door de nacht van strijd en zorgen
Schriftlezing: 1 Petrus 4: 12-19
Preek:
Zingen: NLB 726: 1 en 4 Hoor een heilig koor van stemmen
Geloofsbelijdenis
Zingen: NLB 726: 6
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader
Collecte
WEGZENDING
Slotlied: NLB 935 Je hoeft niet bang te zijn
Zegen / Gezongen amen
 
terug
 
 
 
 

Avonddienst - GEEN DIENST
datum en tijdstip 26-05-2019 om
meer details

Zondagsschool Goede Herderkerk & Zuuk (kapel)
datum en tijdstip 26-05-2019 om 10.00 uur
meer details

Morgendienst - Bloemenzondag
datum en tijdstip 26-05-2019 om 10.00 uur
meer details

Vergadering Duo-Moderamen
datum en tijdstip 28-05-2019 om 20.00 uur
meer details

Hemelvaartsdag - dienst in de Regenboogkerk
datum en tijdstip 30-05-2019 om 09.30 uur
meer details

Inzameling rommel- en boekenmarkt
datum en tijdstip 01-06-2019 om 08.30 - 10.30 uur
meer details

Morgendienst
datum en tijdstip 02-06-2019 om 10.00 uur
meer details

Tienerdienst
datum en tijdstip 02-06-2019 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.