Protestantse Kerk in Nederland
Goede Herderkerk Epe
 
 
Morgendienst 17 november 2019 Morgendienst 17 november 2019

Liturgie zondag 17 november 2019

Welkom en mededelingen

Moment van stil gebed

Zingen: Psalm 136: 1, 2 en 3 (Loof de Heer, want hij is goed)

Bemoediging en groet

Zingen: Hemelhoog 479: 1, 2 en 3 (Heer, U bent mijn leven)

Leefregel

Zingen: NLB 838: 1 en 2 (O grote God, die liefde zijt)

Gebed

Kinderlied: Lied 79: 1, 2 en 5 (Mijn Vader dank U wel)

Schriftlezing: Ruth 2: 2-3, 10-13 en 17-23 (NBV)

2Ruth, de ​Moabitische, zei tegen Noömi: ‘Ik zou graag naar het land willen gaan om aren te lezen bij iemand die me dat toestaat.’ Noömi antwoordde: ‘Doe dat maar, mijn dochter.’ 3Ze ging dus naar het land om aren te lezen, achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van ​Boaz​ was, het familielid van Elimelech. 

10Ze knielde, boog diep voorover en zei: ‘Waaraan heb ik het te danken dat u zo ​goed​ voor mij bent, terwijl ik toch maar een ​vreemdeling​ ben?’ 11En ​Boaz​ antwoordde: ‘Meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man: dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. 12Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht.’ 13‘Ik dank u, heer,’ zei ze, ‘want u hebt zich mijn lot aangetrokken en mij moed ingesproken, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben.’

17Zij werkte tot de avond op het veld en sloeg de korrels uit de aren die ze geraapt had. Het was ongeveer een efa gerst. 18Ze pakte het op en ging terug naar de stad.
Toen Noömi zag hoeveel ze verzameld had, en toen ​Ruth​ haar ook nog gaf wat ze van het middagmaal had overgehouden, 19riep ze uit: ‘Waar heb jij vandaag aren gelezen, waar heb je gewerkt? Gezegend de man die zo goed voor jou geweest is!’ ​Ruth​ vertelde haar schoonmoeder dat de man bij wie ze die dag gewerkt had ​Boaz​ heette. 20Toen zei Noömi tegen haar schoondochter: ‘Moge de HEER hem ​zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levenden en aan de doden.’ En ze vervolgde: ‘Hij is een naaste verwant van ons en kan daarom zijn rechten als ​losser​ laten gelden.’ 21En ​Ruth, de ​Moabitische, zei: ‘Hij heeft ook nog tegen me gezegd dat ik bij zijn maaiers moest blijven totdat zijn hele oogst is binnengehaald.’ 22‘Het is goed dat je optrekt met de vrouwen op zijn land, mijn dochter,’ zei Noömi tegen ​Ruth, ‘want dan zal niemand je op een ander veld lastig kunnen vallen.’ 23Ze bleef dus aren lezen bij de vrouwen die voor ​Boaz​ werkten, tot het einde van de gerste- en de tarweoogst. Al die tijd woonde ze bij haar schoonmoeder.


Zingen: NLB 981: 1, 2, 3 en 4 (Zolang er mensen op aarde)

Preek

Meditatief orgelspel

Zingen: NLB 139B (Heer, U doorgrond en kent mij)

Gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen: NLB 704: 1 en 3 (Dank, dank nu allen God)

Zegen:
 

terug
 
 
 
 

Bidstond
datum en tijdstip 20-11-2019 om 10.00 uur
meer details

Bidstond
datum en tijdstip 20-11-2019 om 19.00 uur
meer details

Leeskring
datum en tijdstip 20-11-2019 om 20.00 uur
meer details

Vergadering college van kerkrentmeesters
datum en tijdstip 20-11-2019 om 20.00 uur
meer details

Oefenen Kerstmusical
datum en tijdstip 22-11-2019 om 16.00 - 17.30 uur
meer details

Morgendienst - Laatste zondag kerkelijk jaar
datum en tijdstip 24-11-2019 om 10.00 uur
meer details

Kindernevendienst Goede Herderkerk & Zuuk (kapel)
datum en tijdstip 24-11-2019 om 10.00 uur
meer details

Bidden in de kerk
datum en tijdstip 24-11-2019 om 11.30 uur na afloop van de morgendienst
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.